Terms & Conditions (User Agreement)

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms or you dont understand it, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law. Any claim relating to Luckdrive web site shall be governed by the laws of Poland without regard to its conflict of law provisions.


This website is free (you dont have to pay for the ads or anything) until you choose additional options, additional options may cost some money but until you accept your expenses using this website is free of charge.


Informujemy: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

Zmuszeni jesteśmy do takich działań albowiem narzuca nam to przepis z 22 marca 2013.  

Ciągłe zmiany „prawa” oraz różnych przepisów nakładają na przedsiębiorców różnego rodzaju obowiązki. W większości nam, ciężko i uczciwie pracującym ludziom trudno nazwać je uzasadnionymi.  Aby nie narażać się na ataki grup, które za rodzaj „odstępnego” odstąpią od różnego rodzaju roszczeń (nawet nie kupując nic w naszym sklepie). Musimy informować o wszelakich, oczywistych technikach programowania stron, unikać niektórych klauzul (na które chętnie godzi się i kupujący i sprzedający), wyłączać strony lub możemy obsługiwać tylko wybrane podmioty.

W naszej ocenie absurd w roku 2013 sięgnął szczytu, gdy Komisja Europejska, a za nią Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wprowadziły przepisy o Cookies, które są uciążliwe, nic nie zmieniają poza zwiększaniem kosztów działalności i w naszej ocenie są kolejną możliwością „złupienia” niektórych właścicieli stron przez zorganizowane grupy.

Należy zadać sobie pytanie: Czy sytuacja i narastający absurd uniemożliwia już powoli prowadzenie spokojnego, legalnego i uczciwego biznesu, który posiada stronę WWW?

Pragniemy wskazać naszym klientom, że wspomniany przepis nie zmienił nic. Jedynie nakazał wprowadzenie powyższego komunikatu. Prawo oczywiście tylko określa, że ma on być umieszczony w widocznym miejscu ale w jakiej formie? Tego tak naprawdę nie wie nikt. „Użytkownik przeglądający stronę powinien otrzymać informację w sposób przejrzysty” jak informuje Ministerstwo, tak więc przejrzyście informujemy:

 Nasza strona internetowa używa „cookies” tzw. ciasteczek.


Regulamin Strony i Warunki Korzystania

§1 Warunki i Regulamin

1. Serwis Luckdrive jest bezpłatnym serwisem ogłoszeń internetowych, aukcji, anonsów  oraz w sekcjach przeznaczonych dla osób pełnoletnich serwisem ogłoszeń towarzyskich - zwany dalej serwisem.

2. Granicę wieku, od którego można korzystać z serwisu określa prawo Polskie lub prawo Kraju w którym znajduje się użytkownik.

3. Serwis wyświetla i umożliwia dodawanie ogólnodostępnych ogłoszeń w różnych kategoriach i posiada wydzieloną kategorię ogłoszenia „Towarzyskie”, w której to wyłącznie można dodawać ogłoszenia o treści erotycznej - „Towarzyskie”.

4. Umieszczanie w serwisie (również w kategorii „Towarzyskie”) śmiałych treści erotycznych oraz umieszczanie zdjęć obnażonych  narządów płciowych jest zakazane.

5. Przy pierwszym dodawaniu ogłoszenia / otwieraniu kategorii serwisu „Towarzyskie” użytkownik jest informowany o zawartości strony oraz o konieczności wyrażenia zgody na oglądanie jej treści. Użytkownik musi zadeklarować swój wiek (pełnoletniość) i zgodność z prawem (zdolność do czynności prawnych) do korzystania z serwisu i akceptację regulaminu oraz klauzul dodatkowych.

6. Po zakończeniu korzystania z serwisu użytkownik zobowiązany jest wylogować się z komputera, który wykorzystał do przeglądania treści serwisu i uniemożliwić dostęp do serwisu osobom trzecim.

7. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu Luckdrive oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał.


8. Użytkownik ponosi całość odpowiedzialności za swój anons, ogłoszenie, aukcję, jego treść oraz dodatki, w tym zdjęcia.


9. Wpisując dane osobowe oraz umieszczając zdjęcia na stronie Luckdrive użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie oraz otrzymywanie informacji reklamowo -marketingowych od właściciela serwisu, prawnych kontynuatorów oraz jego partnerów. Wpisywanie danych jest dobrowolne.


10. Luckdrive nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie spoczywa na użytkowniku serwisu. Luckdrive nie jest oferentem ani pośrednikiem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.


11. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie ma charakter informacyjny. W szczególności, ogłoszenia nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.


12. Informacje zawarte na stronach serwisu Luckdrive mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.


13. W szczególności niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie ogłoszeń dotyczących prostytucji, linków do stron porno, linków i informacji o narkotykach, alkoholu, używkach, zawartości dotyczącej dzieci, pedofilii.

14. Zakazane jest również umieszczanie ogłoszeń „Towarzyskich” lub w jakikolwiek sposób związanych z erotyką poza kategorią „Towarzyskie”.


15. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis Luckdrive, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.


16. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie Luckdrive treści, bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumieć należy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, propagujących przemoc, itp.


17. Zakres dostępu do serwisu może zostać w każdej chwili zmieniony przez administratora, bez uprzedniego zawiadomienia.


18. Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i rzetelne ogłoszenia, ale z racji tego iż niemożliwa jest dokładna weryfikacja, nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia nieprawdziwe lub nierzetelne, jak również za treść samych ogłoszeń oraz komentarzy i innych treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu.


19. Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części lub całości serwisu, w tym anonsów, zdjęć i innych treści. Zabrania się umieszczania anonsów i innych treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obraźliwych lub w jakikolwiek sposób naruszających zasady współżycia społecznego.


20. Przeniesienie odpowiedzialności:
Właściciel serwisu Luckdrive nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia
b) zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
c) zamieszczenie zdjęć nieprawdziwych, naruszających prawa autorskie lub nienależących do użytkownika,
d) za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie Luckdrive zostaną wykorzystane,
e) funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
f) niewygody i dyskomfort psychiczny spowodowany zamieszczeniem ogłoszenia jako żartu, bądź celowo przez osoby trzecie. W takim przypadku proszę skontaktować się z administratorem, który niezwłocznie usunie takowe ogłoszenie w najkrótszym możliwym czasie i jednocześnie oferujemy swoją pomoc, jeśli ktokolwiek naruszył prawo zamieszczając kradzione zdjęcia lub obraźliwe treści.

21. Rezerwujemy prawo do:
a) nieumieszczania lub usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami,
b) modyfikowania niniejszego regulaminu,
c) czasowego przerywania pracy serwera,
d) zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych
e) prowadzenia nieusuwalnej ewidencji maili, adresów IP i innych danych w przypadku prób realizacji działalności przestępczej z wykorzystaniem serwisu.

22. Użytkownik korzystając z serwisu Luckdrive oświadcza, że nie w żaden sposób nie narusza i korzystając z serwisu nie naruszy poniższych przepisów, konwencji, oświadczeń i ustaw:

· art Art. 202. § 1 kk
· art. 5 - EUROPEJSKIEJ KONWENCJI o koprodukcji filmowej (Dz. U. z dnia 20 listopada 2003 r.)
· MIĘDZYNARODOWEA KONWENCJA w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, otwarta do podpisu w Genewie od dn. 12 września 1923 r. do 31 marca 1924 r.
· OŚWIADCZENIE RZĄDOWE w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu d. 4 maja 1910 roku. Dz. U. z dnia 31 marca 1922 r.)
oraz
· USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
· USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.
23. Użytkownik korzystając z serwisu Luckdrive oświadcza, że w pełni rozumie i akceptuje powyższy regulamin bezwarunkowo.

24. Wchodząc na te stronę, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu Strony i na Warunki Korzystania, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, oraz ponosi odpowiedzialność za podleganie pod obowiązujące prawo lokalne. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków, otrzymuje zakaz korzystania i wchodzenia na tę stronę. Materiały zawarte na tej stronie są chronione przez obowiązujące prawa autorskie oraz prawo o znakach towarowych.

§2 Zrzeczenie się

Materiały na stronie Luckdrive są dostarczane w postaci „pierwotnej”. Właściciel strony nie daje żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, i niniejszym wyklucza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym „bez ograniczeń”, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw własności intelektualnej lub innego naruszenia prawa. Dalej, Właściciel strony nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub rzetelnego użycia materiałów na jego stronie internetowej lub inaczej – odnoszących się do takich materiałów, bądź też znajdujących się na stronach powiązanych z tą stroną.

§3 Ograniczenia

W żadnym wypadku Luckdrive lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności gospodarczej), wynikające z używania lub niemożności korzystania z materiałów na niniejszej stronie internetowej, nawet jeżeli właściciel strony lub autoryzowany przedstawiciel własciciela został powiadomiony ustnie bądź na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach nie zezwala się na ograniczenia gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania wobec Użytkownika.

§4 Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie Luckdrive  mogą zawierać techniczne, typograficzne lub fotograficzne błędy. Luckdrive nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na stronie jest dokładny, kompletny czy aktualny. Luckdrive  może wprowadzić zmiany do materiałów zawartych na tej stronie, w każdym czasie, bez powiadomienia. Jakkolwiek Luckdrive  nie zobowiązuje się do aktualizowania materiałów.

§5 Linki

Właściciel strony nie przejrzał wszystkich stron powiązanych z ta stroną internetową i nie jest odpowiedzialny za zawartość którejkolwiek z powiązanych stron. Umieszczenie linku nie oznacza poparcia właściciela dla danej strony. Korzystania z takiej powiązanej witryny Użytkownik podejmuje się na własne ryzyko.

§6  Warunki Korzystania - Zmiany

Właściciel strony/serwisu może korygować Warunki Korzystania i Regulamin ze swojej strony, w każdym czasie, bez powiadomienia. Korzystając z tej strony, Użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się do aktualnej w danym czasie wersji niniejszych Warunków Korzystania.

§7 Regulacje Prawne

Wszelkie roszczenia dotyczące strony Luckdrive podlegają pod Prawo Krajowe Polski bez względu na sprzeczność z przepisami prawa.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia że poufność danych osobowych jest właściwie chroniona i utrzymywana.

§8 Aukcje

Ze wzgledu na prace serwisowe i testowanie serwisu przed pełnym uruchomieniem funkcje: "aukcja" nie wiążą prawnie kupującego i sprzedającego. W funkcjach tych moga występować błędy, również związane z okresem, czasem, wartością towaru. Obecnie właściciel prowadzi prace testowe i nie odpowiada ze błędy powstałe w taki, ani inny sposób. Szególnie odnosi się to do rzeczy i usług zakupionych taniej, lub znacznie taniej niż cena rynkowa, w sposób rażąco krzywdzący dla sprzedających etc. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji sprzedający i kupujący powinni uzgodnić czy transakcja pomiędzy nimi jest możliwa.

W przypadku błędu systemu sprzedający może unieważnić ofertę sprzedaży, bez żadnych konsekwencji ze strony kupującego.

W momencie potwierdzenia kupującemu, że dokonanie transakcji na podstawie aukcji jest możliwe - nie ma możliwości odwołania transakcji oraz aukcji. Wówczas aukcja jest wiążąca prawnie. Potwierdzenie musi być dokonane droga email lub drogą dającą się udokumentować.